National Summit of Industry

EN

National Summit of Industry 2023

Mutual cooperation between government, academia and the private sector to increase the competitiveness of Czech industry

A platform for opinion sharing, discussion, and proposals to address current issues and future visions

About National Summit of Industry

A key meeting of top government officials, representatives of science and industry in the Czech Republic

 • Discuss the current conditions for the introduction of Industry 4.0 and AI technologies in the Czech Republic, including funding and related legislation, and jointly create a favourable environment for their greater diffusion.
 • Show pathways for successful applied research using concrete examples of technologies, especially those deployed in so-called testbeds.
 • Present the results of the Czech Industry Analysis and state-of-the-art technology applications
 • Connect innovators in the Czech Republic and abroad

Program

Introduction


30 May 2023 | 12:00-13:00

Registration


30 May 2023 | 13:00

Official start


30 May 2023 | 13:00-13:05

Welcome ceremony


30 May 2023 | 13:05-13:07

Welcome by NCI 4.0 Director

Robert Keil, Head of the National Centre for Industry 4.0


30 May 2023 | 13:07-13:15

Current situation in the Czech Industry

Alena Burešová, Senior Industry Manager, National Centre for Industry 4.0


Panel 1


30 May 2023 | 13:15-14:30

Conditions for the implementation of Industry 4.0 and AI in the Czech Republic

13:15-13:40 Conditions for innovation and technology transfer

 • Petr Třešňák, Deputy Member of the Government of the Czech Republic
 • Radka Wildová, Director General for Higher Education, Science and Research Section, Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
 • Miroslav Topolánek, former Prime Minister of the Czech Republic
 • Vladimír Mařík, Scientific Director CIIRC CTU and Vice-chairman of the R&D Council
 • Martin Jahn, President of Automotive Industry Association, Member of the Board of Directors of ŠKODA AUTO a.s.

13:40-14:10 Key European programmes for Czech innovation

 • Tomáš Mikolov, Head of Foundational AI Research Group, CIIRC CTU    
 • Jaroslav Lískovec, Director EDIH CTU
 • Vít Dočkal, IPCEI-CIS COMENIA
 • Tilman Becker, Director RICAIP

14:10-14:30 Legislative adjustments for the Implementation of I4.0 and AI and Cybersecurity

 • Ondřej Profant, Deputy Member of the Government of the Czech Republic
 • Jaromír Hanzal, Director of the Association for Applied Research in IT
 • Michal Matějka, Partner, PRK Partners s.r.o. law firm
 • Jiří Bavor, Director of Manufaturing, Eviden

30 May 2023 | 14:30-15:00

Coffee Break

Panel 2


30 May 2023 | 15:00-16:30

Industry 4.0 and AI in Industrial Practice

15:00-15:30 How to leverage Big Data for effective business and supply chain management?

 • Petr Kadera, Head of Intelligent Systems for Industry Department, CIIRC ČVUT
 • Michal Fichtner, Head of Digitalization, Continental Automotive
 • Milan Kulhánek, Partner, Deloitte
 • Štěpán Csiba, Division Director, ACTUM Digital

15:30-16:00 How to increase quality and reduce errors in the production process?

 • Petr Šimoník, Vice dean for Cooperation with Industry, FEI VSB-TUO 
 • Vratislav Beneš, CEO, OptiSolutions
 • František Podzimek, Head of Digital Enterprise & Business Development, Siemens
 • Martin Cviček, CTO, 24Vision

16:00-16:30 How to increase work safety through the use of AI and 5G networks?

 • Pavel Václavek, Head of Cybernetics and Robotics and Head of Smart Factory Core Facility, CEITEC BUT
 • Jan Hirš, Head of Industry 4.0 Domain, T-Mobile
 • Radek Velebil, Sales Director, KUKA Roboter

30 May 2023 | 16:30

Conclusion: Acknowledgements to guests


30 May 2023 | 16:30-17:30

Banquet, social networking, guided tours RICAIP Testbed for Industry 4.0


Gallery

Contact Person

Alena Burešová

alena.buresova@cvut.cz

Register for free

Due to the limited capacity of the room, we would like to ask for registration for the event. If you cannot come to Prague in person, you can follow the lectures also online. Register, choose the form of your participation and we will keep you informed.

More Events

CIIRC CTU 10th Anniversary

30 May 2023 | 11:00-13:00

AI Symposium

31 May 2023 | 9:00-17:20

AI Open Day

31 May 2023 | 14:00-17:00

Open Day for Industry 4.0

1 June 2023 | 9:00-14:00

Partners

Supporting projects
CZ

Národní průmyslový summit 2023

Vzájemná spolupráce vlády, akademie a soukromé sféry pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Platforma pro sdílení názorů, diskusi, návrhů řešení aktuálních problémů a vizí do budoucna

O Národním průmyslovém summitu 2023

Klíčové setkání nejvyšších vládních představitelů, zástupců vědy a průmyslu v České republice.

 • Diskuze o současných podmínkách pro zavádění technologií Průmyslu 4.0 a umělé inteligence v České republice, včetně financování a související legislativy a o společné tvorbě příznivého prostředí pro jejich větší rozšíření. 
 • Ukázka cesty úspěšného aplikovaného výzkumu na konkrétních příkladech technologií, zejména těch, které jsou nasazeny v tzv. testbedech.
 • Prezentace výsledků analýzy českého průmyslu a nejnovějších technologických aplikací. Propojení inovátorů v České republice i v zahraničí.

Program

Úvodní část


30. května 2023 | 12:00-13:00

Registrace


30.května 2023 | 13:00-13:05

Slavnostní přivítání hostů


30.května 2023 | 13:05-13:07

Přivítání hostů ředitelem NCP 4.0

Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0


30.května 2023 | 13:07-13:15

Současná situace v českém průmyslu

Alena Burešová, senior manažerka pro průmysl, Národní centrum Průmyslu 4.0

Panel 1


30.května 2023 | 13:15-14:30

Podmínky pro zavádění Průmyslu 4.0 a AI v ČR

13:15-13:40 Podmínky pro inovace a transfer technologií

 • Petr Třešňák, náměstek člena Vlády ČR
 • Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT
 • Miroslav Topolánek, bývalý premiér ČR
 • Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR
 • Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a člen představenstva Škoda Auto a.s.

13:40-14:10 Klíčové evropské programy pro české inovace

 • Tomáš Mikolov, vedoucí výzkumné skupiny Foundational AI, CIIRC ČVUT
 • Jaroslav Lískovec, ředitel EDIH ČVUT
 • Vít Dočkal, IPCEI-CIS COMENIA
 • Tilman Becker, ředitel RICAIP

14:10-14:30 Nutné legislativní úpravy pro zavádění P4.0 a AI a Kyberbezpečnost

 • Ondřej Profant, náměstek člena Vlády ČR
 • Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT
 • Michal Matějka, partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 • Jiří Bavor, ředitel pro zpracovatelský průmysl, Eviden

30.května 2023 | 14:30-15:00

Přestávka

Panel 2


30.května 2023 | 15:00-16:30

Průmysl 4.0 a AI v průmyslové praxi

15:00 – 15:30 Jak využít velká data k efektivnímu řízení firmy a dodavatelského řetězce?

 • Petr Kadera, vedoucí odd. Inteligentních systémů pro průmysl, CIIRC ČVUT
 • Michal Fichtner, head of digitalization, Continental Automotive
 • Milan Kulhánek, partner, Deloitte
 • Štěpán Csiba, divizní ředitel, ACTUM Digital

15:30 – 16:00 Jak zvýšit kvalitu a snížit chybovost ve výrobním procesu?

 • Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem, FEI VŠB-TUO, vedoucí Industry 4.0 & Automotive Lab 
 • Vratislav Beneš, CEO, OptiSolutions
 • František Podzimek, head of Digital Enterprise & Business Development, Siemens
 • Martin Cviček, CTO, 24Vision

16:00 – 16:30 Jak prostřednictvím využití AI a 5G sítě zvýšit bezpečnost práce?  

 • Pavel Václavek, vedoucí Kybernetika a robotika a vedoucí Smart Factory Core Facility, CEITEC VUT v Brně
 • Jan Hirš, head of industry 4.0 domain, T-Mobile
 • Radek Velebil, obchodní ředitel, KUKA Roboter

30.května | 16:30

Poděkování hostům


30.května | 16:30-17:30

Raut, společenský networking, prohlídky RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0

Galerie

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov je vědecké komunitě i široké veřejnosti znám především díky zásadnímu zlepšení funkce aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka, jako je například strojový překladač společnosti Google. Dosáhl toho vytvořením nových modelů neuronových sítí, které výrazně překonaly předchozí přístupy k modelování jazyka. Po úspěšném absolvování doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně odešel z České republiky pracovat do společnosti Google Brain a později do Microsoft Research. Do CIIRC ČVUT přišel z výzkumného oddělení AI společnosti Facebook, kde od roku 2014 vyvíjel inteligentní algoritmy pro dosažení co nejpřirozenější komunikace stroje s člověkem. V CIIRC ČVUT se Tomáš Mikolov vrátil k základnímu výzkumu a věnuje se mimo jiné komplexním systémům, které mohou vést k dalšímu dynamickému zlepšování umělé inteligence. Jako vedoucí výzkumné skupiny v centru RICAIP vyvíjí se svým týmem systém, který má postupně rozvíjet silnou umělou inteligenci.

Michal Fichtner

Michal Fichtner pracuje ve společnosti Continental od roku 2003, kdy nastoupil na pozici opraváře desek plošných spojů. Jeho kariéra vedla přes údržbu do inženýringu, kde stavěl zařízení pro testování plošných spojů. Následně se jeho profesní kroky ubíraly směrem k vedení skupiny test-engineering pro testování plošných spojů, komplexní vedení od testování plošného spoje po finální výrobek a jeho zabaleni, včetně údržby až po IT vedoucí pozice (IT MES Manager, založení skupiny BI a její vedení). Od konce roku 2020 se stává vedoucím projektu Digital Factory v závodě v Branýdse, který se stal modelovým závodem pro Digitalizaci Continental globálně. Se svým týmem pracuje na naplnění vize plně digitálního výrobního závodu. Je zastáncem holistického pohledu na digitalizaci, jednotu a komplexní využití dat a propojování systémů.

Jan Hirš

Jan Hirš ve společnosti T-Mobile vede sekci Industry 4.0. Společně s kolegy připravují a implementují inovativní řešení pro průmyslové společnosti zahrnující privátní 5G mobilní sítě, datové analýzy (dat získaných z výrobních strojů, výrobních dat, prediktivní analýzy atd.), strojové vidění s využitím umělé inteligence a edge cloud, využití virtuální a rozšířené reality, výrobní a logistické systémy a automatizované testovaní elektroniky. Rovněž poskytují své služby jako „Center of Excellence“ pro průmysl 4.0 v rámci všech zemí Deutsche Telekom Europe.

Michal Matějka

Michal Matějka je partnerem PRK Partners se specializací na právo informačních technologií, právo duševního a průmyslového vlastnictví, obchodní smluvní právo, mezinárodní obchod a řešení souvisejících sporů. K PRK Partners se připojil v říjnu 2018, předtím pracoval bezmála 17 let v pražské pobočce advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Michal má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním globálních a nadnárodních klientů v soudních, smluvních i regulatorních záležitostech, pravidelně přednáší v oblasti práva ICT a duševního vlastnictví na FIT ČVUT v Praze a Právnické fakultě UK a je také expertem pro řešení doménových sporů v UDRP a sporů o domény.cz a k tématům v rámci své specializace je autorem i několika publikací a článků v odborném tisku.

Radek Velebil

Je odborník na automatizaci výrobních procesů. Má téměř dvacetileté zkušenosti v oblasti průmyslových robotů, komplexního plánování automatizace a s vedením projektů pro veškeré oblasti výrobního průmyslu, a to projektů pro menší firmy až pro komplexní průmyslová řešení na klíč. Také řídí audity výrobních firem a tvorby plánů investic s ohledem na automatizaci.

Tilman Becker

Německý vědec a odborník na oblast Průmyslu 4.0, od roku 2019 ředitel centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Díky pětadvacetiletému působení v největším německém výzkumném centru umělé inteligence DFKI má široké znalosti v oblasti digitální transformace, strojového učení, kyberfyzikálních výrobních systémů a výzkumu interakcí člověk–stroj. Vystudoval počítačové vědy na RWTH Aachen v Německu. Po studiích mimo jiné na University of Pennsylvania obhájil doktorský titul na německé Universität des Saarlandes v Saarbrückenu. Po pracovních zkušenostech ve výzkumné laboratoři Mercedes-Benz a Institutu pro výzkum kognitivních věd ve Filadelfii (IRCS UPENN) propojil svou další kariéru s DFKI.

Martin Cviček

Martin Cviček je inovátor se schopnosti přenést myšlenku na funkční řešení, má kompetence v oblasti automatizace, AI a BI, a dlouhodobé zkušenosti s řízením vývoje produktu v mezinárodním prostředí.

Vít Dočkal

Vít Dočkal pracuje jako odborný projektový manažer v CIIRC ČVUT od jeho založení v roce 2013. Vít Dočkal se úzce podílí na spolupráci CLAIRE s průmyslem a na podpoře ekosystému umělé inteligence ve střední a východní Evropě. Je také spoluzakladatelem spin-off společnosti ČVUT TRIX Connections. Společně s Martinem Tolarem stojí za myšlenkou centra INDRC, které přináší nové přístupy ve výzkumu v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění.

Vladimír Mařík

Je jedním ze zakladatelů a zároveň prvním ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, nového vysokoškolského ústavu ČVUT, v roce 2018 se stal jeho vědeckým ředitelem. Středem vlastního odborného zájmu prof. Maříka je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a systémech pro podporu rozhodování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe. Podílel se mj. na vývoji řady průmyslových systémů pro plánování a rozvrhování výroby, expertních a diagnostických systémů. Úzce spolupracuje s průmyslovou praxí, mj. je řešitelem dlouhodobých výzkumných kontraktů ČVUT s řadou firem a s dalšími institucemi, jako např. Airbus Industries či Rockwell. V roce 1993 založil a do roku 2009 řídil Výzkumné středisko Rockwell Automation Praha. Je autorem či spoluautorem více než 170 vědeckých publikací a příspěvků na konferencích, spoluautorem či koeditorem 15 knih v renomovaných nakladatelstvích a 5 US patentů. Obdržel rakouský Čestný kříž za vědu a umění (2003), Cenu invence – Česká hlava (2010) a Stříbrnou medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (ministr MPO 2015). V roce 2013 mu byl udělen titul Dr.h.c. (VUT Brno), je také držitelem titulu Manažer roku 2018, na konci roku 2022 mu byl udělen status IEEE Life Fellow.

František Podzimek

zodpovídá v Siemens Digital Industries Česká republika za oblast Business Development a Digital Enterprise, zároveň koordinuje rozvoj digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator v Střední a Jihovýchodní Evropě. Po ukončení studia na VŠE a ČVUT působil v rakouských energetických společnostech, následně řídil několik let z pozice projektového manažera velké investičních projekty v investiční divizi skupiny ČEZ, a také se věnoval rozvoji obchodu pro dodavatele energetických celků ŠKODA PRAHA. Od nástupu do společnosti Siemens v roce 2017 se systematicky věnuje projektům v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Jako konzultant se podílel na návrhu strategie digitální transformace několika významných českých podniků. Z pozice člena výkonného výboru Národního centra Průmyslu 4.0 a člena představenstva Industry Cluster 4.0 se věnuje rozvoji českého ekosystému pro inovace a spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem, včetně podpory inovací v startupech a malých a středních firmách.

Ondřej Profant

Ondřej Profant je náměstkem místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. Jako jeden z autorů Zákona o právu na digitální služby se nyní zabývá jeho implementací. Předchozí zkušenost má ze zastupitelstva Hl. m. Prahy a z poslanecké sněmovny.

Pavel Václavek

Pavel Václavek je koordinátorem výzkumného programu Technická kybernetika a instrumentace na Středoevropském technologickém institutu VUT v Brně, kde vede oddělení Kybernetiky a Robotiky. Současně působí i na Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně. Ve výzkumu se zabývá moderními algoritmy automatického řízení a jejich aplikacemi v automobilových a výrobních technologiích. Na VUT vede řešení řady velkých mezinárodních projektů řešených s předními evropskými výzkumnými institucemi a firmami, jedním z těchto projektů je RICAIP, v rámci kterého je budován testbed na CEITEC VUT v Brně. Je členem představenstva Národního centra průmyslu 4.0.

Jiří Bavor

Jiří Bavor je ředitel pro zpracovatelský průmysl ze společnosti Atos IT Solutions and Services / Eviden, an Atos business, kde působí od roku 2020. V minulosti získal zkušenosti ve společnostech Škoda, Honeywell nebo Siemens. Nejdelší část svého profesního života strávil ve společnosti IBM, kde prošel obchodními pozicemi, dále zde působil jako provozní a také jako výkonný ředitel. Zabývá se převážně oblastmi informačních technologií a průmyslové automatizace, vede organizace k digitalizaci a pomáhá jim nacházet moderní pohled na využití technologií. Je členem expertní skupiny pro Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Štěpán Csiba

Ředitel divize v Actum Digital a představitel digitalizace v dodavatelském řetězci. Má schopnost využívat nejnovější digitální technologie pro optimalizaci procesů výrobních firem. Štěpán Csiba se může pochlubit dlouholetou zkušeností z průmyslové praxe i consultingu, a působil více než 10 let v českých tradičních výrobních společnostech. Své zkušenosti nyní využívá při transformacích dodavatelských řetězců v širším pojetí, tedy včetně výrobních procesů. Jeho zájem se ukrývá v digitalizaci, díky níž umožňuje firmám řídit své procesy skrze data. Díky svému působení v Actum Digital má Štěpán přístup ke špičkovým digitálním službám a může se soustředit na end-to-end projekty s hmatatelnými výsledky. Jeho znalosti a schopnosti spolu s technologickou podporou Actum Digital jsou klíčovými faktory, které umožňují výrobním firmám přechod do digitální éry.

Jaroslav Lískovec

Jaroslav Lískovec byl od prosince 2018 do ledna 2023 vedoucím Národního centra Průmyslu 4.0, které funguje v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Působil jako poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro problematiku inovací, investic a hospodářské strategie. Předtím působil jako ředitel sekce Strategie ve státním podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), který pomáhal založit pro Ministerstvo vnitra. Působil v CzechInvestu v oblasti přípravy a budování průmyslových zón a také jako poradce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a později Ministerstvo vnitra v oblasti budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet pro potřeby digitalizace, eGovernmentu a Průmyslu 4.0.

Mirek Topolánek

je český politik a podnikatel, který se významně zasloužil o vznik Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. V letech 2002–2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006–2009 předseda vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. V současnosti se věnuje teplárenskému průmyslu, je rovněž aktivním politickým glosátorem.

Petr Třešňák

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni, poté nastoupil do společnosti ČEZ a.s. nejprve jako přípravář investic v Elektrárně Temelín a posléze jako specialista útvaru bezpečnosti výstavby nových jaderných zdrojů. Zde se podílel na tvorbě zadávací dokumentace a následně hodnocení tendru na 3. a 4. blok Elektrárny Temelín, spolupráci na dokumentaci EIA, zadávací bezpečností zprávy a dalších licenčních a povolovacích procesů, včetně příprav podkladů k notifikaci EK. Od roku 2014 do roku 2018 působil v komunální politice. Od roku 2017 do roku 2021 byl poslancem zvoleným za Karlovarský kraj a jako poslanec se stal místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a členem Výboru pro obranu. Současně byl členem mnoha podvýborů, včetně podvýboru pro energetiku. Od roku 2019 je členem vládního Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Od ledna 2022 působí jako náměstek člena vlády Jozefa Síkely.

Petr Kadera

Petr Kadera působí jako docent na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze. Petr vystudoval magisterský obor technická kybernetika a následně doktorský obor Bioinformatika a umělá inteligence. Během inženýrských studií nastoupil do americké společnosti Rockwell Automation, kde se věnoval vývoji multiagentních systémů pro robustní řízení distribuovaných systémů. Vyvinuté metody byly uplatněny ve vojenských aplikacích, jako je například řízení chladícího systéme vojenské lodi, které je schopný se samostatně zotavit z částečného poškození, nebo v energetice při řízení distribuovaných energetických zdrojů. Petr během své kariéry absolvoval stáže ve výzkumném centru Rockwell Automation v Clevelandu, v Rakouském technologickém institutu ve Vídni a ve výzkumném institutu ENEA v Římě. Po návratu do České republiky nastoupil na nově založený CIIRC, na kterém od roku 2016 vede skupinu Inteligentní systémy pro průmysl. Tato skupina se zaměřuje na spolupráci s průmyslovými firmami, pro které skupina vyvíjí systémy využívající metody umělé inteligence pro zvýšení jejich výrobní efektivity. Patří mezi ně nástroje pro optimalizaci prostorového uspořádání výrobního závodu, pro sběr a analýzu výrobních dat, řízení výrobní kvality nebo řízení složitých strojů, u kterých tradiční přístupy selhávají. O kvalitě vyvinutých řešení svědčí dlouhodobá partnerství s řadou společností, mezi které patří Rockwell Automation, Airbus, Škoda Auto nebo LEGO.

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, rozvíjet strategická partnerství, zajišťovat optimální sladění byznysových a IT aspektů projektů, identifikovat projektová rizika a nacházet vhodná řešení. Milan je manažerem, který úspěšně kombinuje leadership, strategické schopnosti, rozsáhlé znalosti v oblasti automotive, bankovnictví, pojišťovnictví a přehled na poli telekomunikací, energetiky a utilit. Má více než 15leté zkušenosti v oblasti návrhu strategií, řízení změny a implementace komplexních transformačních projektů zahrnujících oblasti procesů, IT a řízení změny.

Radka Wildová

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po pedagogické praxi na několika základních školách nastoupila v roce 1993 jako akademická pracovnice na Pedagogickou fakultu UK, kde byla v letech 2009 až 2016 i děkankou. Od roku 2016 do konce ledna 2022 zastávala pozici prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Od února roku 2022 zastává pozici náměstkyně pro vysoké školství, vědu a výzkum na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je autorkou či spoluautorskou řady odborných publikací a členkou několika domácích i zahraničních expertních týmů.

Martin Jahn

V letech 1999 až 2004 zastával v CzechInvestu funkci generálního ředitele. V letech 2004 až 2005 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku. V roce 2006 nastoupil do společnosti ŠKODA AUTO a stal se členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. Po dvou letech odešel do Moskvy na post výkonného ředitele společnosti VW Group NSC. Následně přešel do VW v Německu, odkud měl na starosti řízení celosvětových firemních prodejů. V roce 2016 se přestěhoval do čínského Čchangčchunu, kde převzal pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen. Do Česka pak vrátil po téměř 13 letech. Od března roku 2021 je členem představenstva ŠKODA AUTO a má na starosti oblast prodeje a marketingu. V tom samém roce převzal funkci Prezidenta sdružení AutoSAP a je víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jaromír Hanzal

Ve své práci vytrvale podporuje propojování akademické a podnikové sféry a popularizaci kolaborativních projektů. Podílel se na vybudování několika inovačních infrastruktur.

Vratislav Beneš

Vratislav Beneš vystudoval Vysoké učení technické v Brně a Vysokou školu ekonomickou. Znalosti z obou škol, zejména z té druhé v oblasti matematického modelování a umělé inteligence, využil nejen ve svém prvním zaměstnání, kde zpracovával data z retailu. Velmi rychle pochopil, že oblast analýzy dat je nejen zajímavá, ale také perspektivní. Ve společnosti OptiSolutions, ve které je jednatelem, začínali zpracovávat data především v oblasti potravinářství, ale postupně se firma přeorientovala především na průmysl.

Petr Šimoník

Od r. 2017 působí na FEI VŠB-TUO na pozici proděkana pro spolupráci s průmyslem a v rámci představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 v roli místopředsedy představenstva zastupuje VŠB-TUO. Byl zodpovědný za výstavbu ostravského průmyslového testbedu a nyní zodpovídá za jeho provoz a rozvoj v rámci budování Living Lab v kampusu ostravské technické univerzity a přilehlých částech ostravské aglomerace. Odborně vede Mobility Lab, jednu z částí testbedu, kde se s týmem zabývá vývojem a výzkumem technických prostředků zejména autonomně řízených vozidel a infrastruktury pro mobilitu. Vedle odborných aktivit je jeho cílem efektivní propojení akademických odborných skupin se subjekty aplikační sféry. Stojí za založením první SPIN-OFF společnosti VŠB-TUO jménem autinno s.r.o., zaměřené na inovace pro mobilitu, kde v současné době působí v pozici jednatele.

Kontaktní osoba

Alena Burešová

alena.buresova@cvut.cz

Registrace

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci na akci. Pokud nemůžete přijet do Prahy osobně, můžete přednášky sledovat i online. Zaregistrujte se, vyberte si formu své účasti a my vás budeme průběžně informovat.

Další akce

CIIRC CTU
10th Anniversary

30 May 2023 | 11:00-13:00

AI Symposium

31 May 2023 | 9:00-17:20

AI Open Day

31 May 2023 | 14:00-17:00

Open Day for Industry 4.0

1 June 2023 | 9:00-14:00

Partneři

Partneři projektu